İpek Asetat Etiket

Saten etikete benzer. Alt yüzeyi yapışkanlı, üst yüzeyi ipek kumaştan kaplanmıştır. Ribbon baskıya uyumlu ve uyumlu olmayan türevleri bulunmaktadır.

Ribbon baskıya uyumlu olamayan ipek asetatlar genelde yatak üzerlerine yapışkanlı olan türevi, halı altına ütü ile yapışan etiket olmak üzere ayrılmaktadırlar. Bu tür ipek asetatlara ofset baskı ile renkli resim ve açıklayıcı bilgiler basılmaktadır.